A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківський заклад загальної середньої освіти
І-ІII ступенів №3 ім. І.М.Ляшенка
Жашківської міської ради Черкаської області

План складання характеристики на учня

Похожее изображение

ПРОГРАМА

 психолого-педагогічного вивчення учня та складання характеристики

 

 1. Загальні відомості про учня.

Прізвище, ім'я, по батькові. Рік народження. Стан здоров'я і загальний фізичний розвиток. Сімя, її склад. Заняття батьків. Побутові умови життя. Особливості виховання учня в сім'ї. Домашня адреса.

 

 1. Навчальна діяльність учня.

1.Успішність   за попередні роки і в поточному навчальному році; коливання її рівня з окремих предметів; випадки неуспішності, їх причини.

 1. Ставлення до навчання: усвідомлення обов'язків школяра; зацікавлення навчанням; любов до набування знань, бажання вчитися; особливий інтерес до окремих предметів; ставлення до

виконання навчально-трудових завдань, до навчання в майстернях, на пришкільних ділянках; наявність інтересу до майстрування, технічного конструювання; ставлення учня до оцінювання його навчальної діяльності педагогами, іншими учнями і батьками; самооцінка учнем своїх успіхів у навчанні, його вимогливість до себе; інші мотиви його навчальної діяльності.

 1. Особливості і засвоєння знань: успішність учня у навчанні, наявні в ній недоліки; усвідомлення і прийняття навчальних завдань; активність і самостійність їх виконання; особливості сприймання і розуміння   навчального   матеріалу;   здатність   аналізувати   факти,   виділяти   їх   істотні   ознаки, узагальнювати, робити висновки і застосовувати до поповнення нових фактів; особливості пам'яті, уяви учня у навчальному процесі; характерні для учня способи запам'ятовування навчального матеріалу; вміння правильно і точно висловлювати думки, відповідати на запитання, переказувати текст своїми словами, емоційні компоненти навчальної діяльності учня, зокрема їх прояви під час відповідей; емоційні реакції на труднощі у виконанні навчальних завдань; здатність володіти своїми емоціями; старанність,   наполегливість  у   виконанні   навчальних   завдань   під   час  уроків   і   вдома;   ступінь сформованості, вміння вчитися, планувати свою навчальну роботу, ініціативно, організовано, акуратно, систематично і раціонально її виконувати, контролювати себе; основні труднощі учня у навчанні з тих чи інших предметів, причини цих труднощів.

 

 1. Трудова діяльність учня.

 

 1. Участь у суспільно-корисній трудовій діяльності, у різних її видах, у праці по самообслуговуванню
  в школі і в сім'ї; виконання громадських доручень
 2. Ставлення до трудової діяльності: мотиви виконання трудових завдань (усвідомлення їх суспільної
  важливості, моральні стимули до праці, почуття громадського обов'язку, інтерес до продуктивної праці)
  ступінь  сформованості  психологічної готовності до  праці, до участі у створенні матеріальних і
  духовних цінностей; особливості ставлення учня до розумової і фізичної праці; інші види діяльності,
  якими учень цікавиться; заняття, до яких він вдається у вільний час.

3.    Особливості   виконання   трудових   завдань:   відповідальність,   сумлінність,   організованість   і
дисциплінованість їх виконання; ініціатива в підтриманні робочого порядку, в боротьбі з неефективним
використанням часу, що відводиться на працю; ділові якості учня як працівника, його загально-трудові
вміння і навички.

4.  Професійна орієнтація: яку професію має намір обрати, мотиви її вибору; стійкість професійних
намірів учня.

 

 1. Загальний розвиток учня.

 

1. Знання: їх обсяг, глибина, систематизованість, узагальненість, начитаність, потреба в знаннях.

 1. Розвиток сприймання й мислення: спостережливість, логічність, доказовість, самостійність,
  критичність   мислення;   володіння   узагальненими   прийомами   розумової   роботи   з   навчальним
  матеріалом; кмітливість, дотепність й інші розумові властивості.
 2. Культура мовлення: запас слів, уміння користуватися ним при спілкуванні, правильно, ясно,
  виразно висловлювати свої думки.

 

 1. Інтереси: навчальні, читацькі, мистецькі, технічні, спортивні, громадські; їх стійкість і дійовість.
 2. Здібності, нахили учня: загальні і спеціальні здібності до навчання; здібності до творчої діяльності.

 

 1. Моральна вихованість учня.

 

 1. Дисциплінованість: усвідомлення і виконання правил поведінки; ставлення до зауважень.
 2. Колективізм: участь учня у роботі класу; місце в колективі, дружба й товаришування, конфлікти.
 3. Ідейна спрямованість: моральні уявлення, погляди, переконання, якості; рівень вихованості.
 4. Інші характерологічні риси: урівноваженість поведінки, емоціональна вразливість, упевненість, на­
  полегливість, рішучість, стриманість, сором'язливість, стійкість і змінюваність почуттів, рухливість.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора