A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківський заклад загальної середньої освіти
І-ІII ступенів №3 ім. І.М.Ляшенка
Жашківської міської ради Черкаської області

Освітні програми

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Жашківського закладу загальної середньої  освіти  І-ІІІ ступенів №3

ім. І.М.Ляшенка Жашківської міської  ради Черкаської області

на 2019-2020 навчальний рік

 

Загальні засади

Жашківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 ім.І.М.Ляшенка Жашківської міської ради Черкаської області  у 2019-2020 навчальному році здійснює планування діяльності на підставі Закону України «Про освіту», Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), на основі Типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступеня.        

Навчально-виховний процес у закладі спрямований на:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською поведінкою, набуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання громадянина України.

               У закладі функціонує  22 класи, в яких навчається 516 учнів.

           Навчально-виховний процес організований за 5-ти денним режимом.
           Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану. У плані збережено традиційний перелік навчальних предметів, розподілено час між інваріантною та варіативною складовими, витримано гранично допустиме навчальне навантаження учнів.

Додаткові години  використані для проведення курсів за вибором та факультативних занять.

Предмети, які внесені до розділу «Факультативи», вивчаються учнями за бажанням, проводяться в позаурочний час  і не оцінюються.  Мінімальна наповнюваність груп становить 8 учнів.

Порядок вивчення предметів               

Початкова школа

         Для 1-2-их класів навчальний план складено за Типовою освітньою програмою НУШ 2, розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 №268. На предмет «Українська мова» у 1 та 2 класах виділено по 5 годин та в курсі «Я досліджую світ» передбачено відповідно 2 год (1 кл.) та 3 год (2 кл).

Додаткові години використані у 1-их класах для проведення індивідуальних занять ( по 1 год.), у 2-их класах  - для вивчення курсу за вибором «Розвиток творчих здібностей» (по 1 год.)

Для  3 - 4-их класів навчальний план складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №407 (таблиця 1).

Додаткові  години  розподілені для вивчення курсів за вибором:

 • Логіка – по 1 год. (для навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати).
 • Розвиток творчих здібностей  – по 1год. (для розвитку творчого мислення, різних видів пам’яті, уяви, фантазії молодших школярів).

Основна школа

Для  5 - 9-их класів навчальний план складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (таблиця 1, таблиця 8 для 8-А класу з поглибленим вивченням  української мови та літератури).

У 8-А,  9-А та 9-Б класах зменшено кількість годин фізичної культури  - по 2 год., що пов’язано із перевантаженням спортивного залу.

У 8-А  класі із додаткових годин  виділено 4 год. для поглибленого вивчення української мови та літератури. У 5,6,7-их класах введено курс за вибором «Українознавство» (по 1 год.)

Решта додаткових годин використана для проведення факультативних занять:

 • Християнська етика – 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б класи – по 1 год.
 • Психологія спілкування - 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б класи – по 1 год.,
 • Сімейна розмова - 7-А, 7-Б класи – по 0,5 год.
 • Людина і світ професій - 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класи – по 1 год.
 • Видатні постаті України - 9-А, 9-Б класи – по 1 год.
 • Практикум з українського правопису – 9-А, 9-Б  класи – 1 год.
 • Основи споживчих знань – 7-А, 7-Б, 8-А, 9-Б класи – по 1 год.
 • Нащадкам козацької слави – 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б класи – по0,5 год.
 • Українознавство – 8-Б клас – 1 год.

Старша школа

        Реалізуючи положення Концепції загальної середньої освіти щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість дитини, з метою задоволення освітніх потреб учнів старшу школу переведено на профільне навчання: 10-А клас – універсального, 10-Б та 11-Б класи – української філології, 11-А клас – математичного профілів.

Для  10-11-их класів навчальний план складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №408 (таблиця 2, 3).

За вибором учнів як обов’язково-вибіркові предмети (по 1,5 год.) в 10-их класах вивчатимуться інформатика та мистецтво, в 11-их класах продовжиться вивчення інформатики та технологій.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» здійснюватиметься окремо для хлопців та дівчат.

Для недопущення перевантаження дітей та відповідності загальної кількості годин 5-денному режиму зменшено кількість годин фізичної культури  - по 2 год.

          Із додаткових годин в 10-Б, 11-А та 11-Б класах виділено години  для профільних предметів, решта годин використано для проведення  курсів за вибором факультативних занять:

 • курс за вибором «Математика. Готуємось до ЗНО»  (1 год.)  у 10-А класі
 • курс за вибором «Визначні постаті України» (по1 год.) – у 10-А та 11-Б класах
 • факультатив «Стилістика української мови» (1 год.) – у 10-А та 11-А класах
 • факультатив «Основи теорії літератури» (1 год.) – у 10-А класі

 

Структура навчального року

     Навчальні заняття організовуються за семестровою системою, орієнтовно:

      І семестр –   02 вересня – 30 грудня;

  ІІ семестр –  14 січня – 29 травня.

Упродовж  навчального року для учнів проводяться канікули

       осінні – 28 жовтня – 03 листопада,

                                              зимові –  31 грудня – 13 січня,

      весняні – 09 березня – 15 березня,

                                                              17 квітня – 21 квітня         

                Навчальний рік для учнів 4, 9-х класів  закінчується проведенням державної підсумкової атестації, ДПА в 11-их класах буде проведено у формі ЗНО в терміни, визначені УЦОЯО.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора